Type Book
Title"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม ; คณะทำงาน กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
Varying Title"หกสิบปีพระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี
Imprintกรุงเทพฯ : กระทรวง, 2555
Description2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม
Subject