book cover
Type Book
ชื่อเรื่องสภาพการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : สังเขปสาระงานวิจัย = Conditions of Malay Language and Culture Instruction in the Three Southern Border Provinces / โดย รัตติยา สาและ, หัวหน้าโครงการวิจัย ; พรพันธุ์ เขมคุณาศัย, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, มัสวิณี สาและ
ผู้แต่งรัตติยา สาและ
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ,2555
รูปเล่มก-ญ, 104 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องภาษามลายู -- การศึกษาและการสอน []
 ฐานข้อมูล -- ไทย (ภาคใต้) []
 ภาษากับการศึกษา -- วิจัย []
 วัฒนธรรมมลายู

1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา