book cover
Type Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลังความสามารถแห่งตนเป้าหมายในการเรียนและความเป็นไปได้ที่จะกระทำกิจกรรมการเรียนกับแรงจูงใจในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / นิรันดร์ จุลทรัพย์, จรัส อติวิทยาภรณ์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างพลังความสามารถแห่งตนเป้าหมายในการเรียนและความเป็นไปได้ที่จะกระทำกิจกรรมการเรียนกับแรงจูงใจในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้แต่งนิรันดร์ จุลทรัพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557
รูปเล่ม109 แผ่น
หัวเรื่อง
 

1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Songkhla370.154 น718ค 2557 Copy 1Available
Songkhla370.154 น718ค 2557 Copy 2Available

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา