book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง123 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข / ผู้เขียน, จุฑามาศ แก้วพิจิตร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, นพพร ทิแก้วศรี
ISBN6167790019
 9786167790015
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2556
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม73 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องสุขภาวะ
 การพัฒนาองค์กร
 ความสุข
 คุณภาพชีวิตการทำงาน
 สภาพแวดล้อมการทำงาน
 วัฒนธรรมองค์การ
 Happiness
 Happy Workplace
 Quality of work life
 Well-being
 คุณภาพชีวิตการทำงาน
 ความสุข
 ความอยู่ดีมีสุข
 การจัดการ -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของลูกจ้าง []
 การทำงาน
 การบริหารองค์การ
 การบริหารองค์การ

1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา