Type Book
Title'เลียน' แบบเด็กญี่ปุ่น สุภาษิต สำนวน / ทากาชิ ไซโต้, เขียน ; สุภา ปัทมานันท์, แปล
Varying Titleเลียนแบบเด็กญี่ปุ่น สุภาษิต สำนวน
 Korede kanpeki! manga de oboeru kotowaza, kan' yoku
 สุภาษิต สำนวน
Authorไซโต้, ทากาชิ
ISBN9789744436511
 9789744436511 : 175 บาท
 9789744436511 195
Imprintกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2559
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Description224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject