book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาฟันตกกระของชุมชน ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Perception and opinion to dental fluorosis problem among people in buak-khang subdistrict, san kamphaeng district, chiang mai province วันวิสาข์ ขำแสง Text
ผู้แต่งวันวิสาข์ ขำแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
รูปเล่ม82 แผ่น : 30 ซม
หัวเรื่องฟัน
 ฟันตกกระ


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา