book cover
Type Book
ชื่อเรื่องความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Health belief and preventive behaviors of risk group diabetes mellitus in ko kha district, lampang province นันทวดี ดวงแก้ว Text
ผู้แต่งนันทวดี ดวงแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
รูปเล่ม112 แผ่น ; 30 ซม
หัวเรื่องเบาหวาน
 โรคเบาหวาน
 สุขภาพ


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา