book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนครัคติวิสต์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มยุรีย์พร ขันติยู Text
ผู้แต่งมยุรีย์พร ขันติยู
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
รูปเล่ม110 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม
หัวเรื่องการศึกษาขั้นมัธยม
 คณิตศาสตร์ - การสอน
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา