book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ยสูง เรื่อง เศษส่วนย่อย โดยใช้ทฤษฎี Constructivism จิรพรรณ คงเคารพธรรม Text
ผู้แต่งจิรพรรณ คงเคารพธรรม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2553
รูปเล่มก-ฐ, 243 แผ่น ; 29 ซม
หัวเรื่องคณิตศาสตร์ - การศึกษาและการสอน
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา