book cover
Type Book
ชื่อเรื่องชายแดนกับความหลากหลายของระบบความเชื่อ : การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แลกการครอบงำเชิงสัญลักษณ์ / ยศ สันตสมบัติ
ผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
ISBN9786163981042
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม527 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องความเชื่อ -- วิจัย []
 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์
 ความหลากหลายทางศาสนา
 สังคมและวัฒนธรรม -- วิจัย []
 สังคมวิทยา -- วิจัย []
 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ -- วิจัย []
 กลุ่มชาติพันธุ์
 กลุ่มชาติพันธุ์ -- ไทย (ภาคเหนือ) []
 คนชายขอบ
 ความเชื่อ
 ความมั่นคงชายแดน
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
 ชนกลุ่มน้อย -- กะเหรี่ยง (พม่า) []
 ชนกลุ่มน้อย -- ยูนนาน (จีน) []
 พหุนิยม (สังคมศาสตร์)
 พหุวัฒนธรรมนิยม
 พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
 สังคมและวัฒนธรรม
 สังคมวิทยา
 อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

4
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

5

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

7

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา