book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"ผู้ไร้เสียง" ในทัศนะของ กยาทรี จักรวรที สปิวัค = "The Subalterng3s in the Perspective of Gayatri Chakravorty Spivak / สันติ เล็กสกุล
ผู้แต่งสันติ เล็กสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
รูปเล่มฌ, 116 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องมนุษย์
 ความคิดรวบยอด

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา