book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในสนามเรียนรู้ดิจิตอลเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา = The development of a learning model using augmented reality technology in a digital learning playground to develop information and communication technology skills for primary school students / บุรินทร์ นรินทร์ ; ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์, ณมน จีรังสุวรรณ
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมThe development of a learning model using augmented reality technology in a digital learning playground to develop information and communication technology skills for primary school students
ผู้แต่งบุรินทร์ นรินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558
รูปเล่มด, 277 หน้า
ลิงค์E-THESIS
หัวเรื่องAugmented reality
 การสื่อสาร -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) []
 ความเป็นจริงเสริม
 เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) []
 สื่อการสอน -- การออกแบบและการสร้าง []

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา