Type Book
Titleสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย / จำเริญ อุ่นแก้ว
Authorจำเริญ อุ่นแก้ว
Imprintศรีสะเกษ ; คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2556
Description181 หน้า ; 26ซม
Subject