book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี / ศิราพร ณ ถลาง text
ผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง
ISBN9786167154381
 9786167154381 160 บาท
 9786167154381 160
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพืครั้งที่ 1
รูปเล่ม207 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
ลิงค์ปกและสารบัญ
หัวเรื่องนิทาน -- ประวัติและวิจารณ์ []
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ไทย []
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 การท่องเที่ยวชาติพันธุ์
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ประวัติและวิจารณ์ -- ไทย []
 คติชนวิทยา -- ประวัติและวิจารณ์ -- ไทย []
 นิทานพื้นบ้าน -- ประวัติและวิจารณ์ -- ไทย []
 นิทาน -- การวิเคราะห์ []
 ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
 คติชาวบ้าน -- ไทย []
 คติชาวบ้าน
 คติชนวิทยา -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์ []
 คติชนวิทยา z ไทย
 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 Thai society
 ประเพณีและพิธีกรรม
 นิทานพื้นเมือง -- ไทย []
 folklore
 วัตถุทางวัฒนธรรม
 วัฒนธรรมศึกษา
 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
 วรรณคดีและวรรณกรรม
 วรรณกรรมพื้นบ้านไทย
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ประวัติและวิจารณ์ []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน
 นิทานพื้นเมือง -- ประวัติและวิจารณ์ []
 นิทานพื้นเมือง
 นิทานพื้นบ้าน -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์ []
 นิทานพื้นบ้าน -- ไทย -- ประวัติและการวิจารณ์ []
 นิทานพื้นบ้าน
 นิทาน
 ความเป็นอยู่และประเพณี
 คติชาวบ้าน -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์ []
 คติชนวิทยา -- ไทย []
 คติชนวิทยา
 พิธีกรรม -- ไทย []
 คติชนชาวบ้าน -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์ []
 คติชนชาวบ้าน
 คติชน -- ทฤษฎี []
 นิทานพื้นบ้าน -- ไทย []
 นิทานพื้นเมือง -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์ []
 นิทานพื้นเมืองไทย
 นิทานพื้นเมืองไทย -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์ []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์ []
 วรรณกรรมพื้นบ้านไทย -- ประวัติและวิจารณ์ []
 วัฒนธรรมไทย
 สังคมและวัฒนธรรม

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

15

Loading items...

16
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

Loading items...

17
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...

24

Loading items...

25

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา