book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการ / สมยศ ลามาพิสาร และคณะ
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่งสมยศ ลามาพิสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
รูปเล่ม(ฏ), 224 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่องการศึกษาขั้นก่อนประถม -- วิจัย []
 การศึกษาขั้นปฐมวัย -- กิจกรรมการเรียนการสอน -- วิจัย []
 ชุมชนกับโรงเรียน -- เชียงใหม่ -- วิจัย []
 เด็กปฐมวัย -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย []
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย []
 หลักสูตรท้องถิ่น -- ไทย -- เชียงใหม่ -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา