book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ / คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาติดตามและประเมินผลระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิรูประบบราชการ วุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547
รูปเล่ม(9), 98 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค []
 การวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา