book cover
Type Book
ชื่อเรื่องaกรณีศึกษา Best practices การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล = Human Resource focus / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผู้แต่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ISBN9749121090 : 150 บาท
 9749121090 150
 9749121090
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547
ครั้งที่พิมพ์ฉบับปรับปรุงใหม่
 พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
 พิมพ์ครั้งที่ 1 : ฉบับปรับปรุงใหม่
 พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม101 หน้า ; 25 ซม
หัวเรื่องการจัดการ -- การวัดผล []
 การบริหารคุณภาพโดยรวม
 การพัฒนาบุคลากร
 การบริหารงานบุคคล -- กรณีศึกษา []
 การบริหารงานบุคคล -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี []
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี []
 การพัฒนาบุคลากร -- กรณีศึกษา []
 การวางแผนกำลังคน -- การศึกษาเฉพาะกรณี []
 การวางแผนกำลังคน -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี []
 ทรัพยากรมนุษย์
 บุคคล -- การบริหาร []
 บุคคล -- การฝึกอบรม []
 การบริหารงานบุคคล
 ทรัพยากรมนุษย์ -- การจัดการ []

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา