book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมคู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ISBN9786167235592 (ล.1) 97
 9786167235608 (ล.2) 70
 9786167235608 ล.2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่ม2 เล่ม (175 ; 120 หน้า) : ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) []
 คณิตศาสตร์ -- คู่มือ []
 คณิตศาสตร์ -- คู่มือครู []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา