Type Book
Title"สูตรลับคำนวน (เล่มที่ 3 ครั้งที่1)" / มานิต เมืองไพศาล
Varying Titleการคูณทีละหลายๆหลักและวิชาจิตคณิต
 การคำนวนจากซ้ายไปขวา เล่มที่ 3 ตอน การคูณทีละหลายๆหลักและวิชาจิตคณิต
 จิตตคณิต
Authorมานิต เมืองไพศาล
ISBN9748583562
 9748583562 60 บาท
Imprintกรุงเทพฯ : จตุพร ดีไซน์, 2544
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Description93 หน้า : ภาพประกอบ
Subject