book cover
Type Book
ชื่อเรื่องความเป็นครูบา : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Kruba being : a case study in Chiang Mai and Lamphum Provinecs / พระครูวิสุทธิธรรมโฆสิต (สัมพันธ์ สิริธมฺโม)
ผู้แต่งพระครูวิสุทธิธรรมโฆสิต (สัมพันธ์ สิริธมฺโม)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555
รูปเล่มฌ, 164 แผ่น
หัวเรื่องสงฆ์ -- เชียงใหม่ []
 สงฆ์ -- ลำพูน []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา