book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หน่วยที่ 1-5 = มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [text] Statistics and research in human and family development /
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ISBN9786161604912
 9786161604912 (ล.1)
 9786161605001 (ล.3)
 9786161605025 (ล.2)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2557
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม1 เล่ม : 29 ซม
หัวเรื่องHuman behavior -- Research []
 Human resources development -- Research []
 Qualitative research
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
 ครอบครัว
 ครอบครัว -- ระเบียบวิธีทางสถิติ []
 ครอบครัว -- วิจัย []
 ครอบครัว -- สถิติ []
 ความสัมพันธ์ในครอบครัว
 พฤติกรรมมนุษย์ -- วิจัย []
 Research
 Statistics
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- วิจัย []
 วิจัย
 สถิติศาสตร์

1

Loading items...

2

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา