book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [text]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 Advanced computer programming
 เอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 99413
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ISBN9786161604530
 9786161604530(หน่วยที่ 18) 400 บาท
 9786161604530 ล.1 750 (ชุด)
 9786161605087
 9786161605087 (หน่วยที่ 815) 360 บาท
 9786161605087 ล.2
 9786161604530 : ราคา 350 บาท
 9786161605087 : ราคา 400 บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม1 เล่ม : 29 ซม
หัวเรื่องการเขีียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
 การเขียนโปรแกรม
 การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
 คอมพิวเตอร์
 โครงสร้างข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา