book cover
Type Book
ชื่อเรื่องจุลชีววิทยาทางอาหาร = Food microbiology / ธารารัตน์ ชือตอฟ [text]
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมFood microbiology
ผู้แต่งธารารัตน์ ชือตอฟ
ISBN9789740333937
 9789740333937 620
 9789740333937 : 620 บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม400 หน้า : 26 ซม
หัวเรื่องอาหาร, การเก็บถนอม
 จุลชีววิทยาในอาหาร
 อาหาร
 อาหาร -- จุลชีววิทยา []
 อาหาร, การปนเปื้อนใน
 อาหารเป็นพิษ
 Microorganisms in food
 จุลชีววิทยาอุตสาหการ
 จุลินทรีย์ -- การใช้ประโยชน์ []
 จุลินทรีย์ในอาหาร
 จุลินทรีย์อุตสาหกรรม
 อาหาร -- การเก็บและถนอม []
 อาหาร -- การเก็บและรักษา []
 อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ []
 อาหาร -- การตรวจสอบคุณภาพ []
 อาหาร -- ประกันคุณภาพ []
 อุตสาหกรรมอาหาร
 จุลินทรีย์
 การเน่าเสียของอาหาร
 จุลชีววิทยาทางอาหาร
 จุลชีววิทยา -- อาหาร []
 อาหาร - จุลชีวิทยา -- จุลินทรีย์ในอาหาร []
 จุลชีววิทยาทางอาหาร -- จุลชีววิทยา []

1

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

12
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

14
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา,ชลบุรี 20110

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...

24

Loading items...

25
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Loading items...

26
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

27
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

Loading items...

28

Loading items...

29

Loading items...

30

Loading items...

31

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา