book cover
Type Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร
 นิติกรรม-สัญญา
ผู้แต่งทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
ISBN9786162694370 290
 9786162694387 : 90 บาท
 9786162694387
 9786162694370 290.00
 9786162694370 290 บาท
 9786162694370 90
 9786162694370 พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม
 9786162694370
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม
 พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 4
 พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
รูปเล่ม371 หน้า ; 26 ซม
ลิงค์http:///files/multim/pdf/
 Content
 Sample Text
 Cover
 http://library1.nida.ac.th/mm_data_tha/thumbnail/1603mar/189886.jpg
 ปกและสารบัญ
หัวเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 นิติกรรม -- พจนานุกรม []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- พจนานุกรม []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- สัญญา []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- นิติกรรม []
 กฎหมาย -- พจนานุกรม []
 สัญญา -- คำศัพท์ []
 สัญญา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- ไทย []
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- ไทย []
 ภาษีเงินได้ -- ไทย []
 นิติกรรม -- คำศัพท์ []
 นิติกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 การวางแผนภาษี -- ไทย []
 กฎหมายรัษฎากร
 ภาษี -- กฎหมายระเบียบข้อบังคับ []
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 สัญญา -- พจนานุกรม []
 อากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษี -- กฎหมายและระเบียบขัอบังคับ []
 รัษฎากร

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา