book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาการขอตีความในคดีปราสาทพระวิหาร / บรรณาธิการ สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม
ISBN9789744498779
 9789744498779 : หนังสืออภินันทนาการ
 9789744498779 : อภินันทนาการ
 9789744498779 214
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
หัวเรื่องปราสาทเขาพระวิหาร -- ความขัดแย้ง []
 กฎหมายระหว่างประเทศ
 การพิจารณาและตัดสินคดี
 การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ
 เขาพระวิหาร
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 คำพิพากษา
 คำพิพากษาศาล
 คำพิพากษาศาล -- การตีความ []
 คำพิพากษาศาลฎีกา
 ปราสาทเขาพระวิหาร
 ปราสาทพระวิหาร -- คำพิพากษาศาลโลก []
 ปราสาทพระวิหาร -- ปัญหาและความขัดแย้ง []
 ศาลโลก
 คดีความปราสาทพระวิหาร
 ศาลโลก -- การพิจารณาและตัดสินคดี []
 ความขัดแย้งทางการเมือง
 ปราสาทเขาพระวิหาร -- ความขัดแยัง []
 ปราสาทพระวิหาร
 ปราสาทพระวิหาร -- คดีความ []
 ไทย -- ปัญหาชายแดน -- กัมพูชา []

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา,ชลบุรี 20110

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

12

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...

21

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา