book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ในชุมชนชาติพันธุ์กวยและญ้อ : การศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี : รายงานการวิจัย / โดย สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, ปนัทดา เผือกพันธ์ (เพ็ชรสิงห์), รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร
ผู้แต่งสมศักดิ์ ศรีสันติสุข
ISBN9745555711
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532
รูปเล่ม288 หน้า ; 30 ซม
หัวเรื่องกวย
 กวย -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 ชนกลุ่มน้อย -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 ญ้อ
 ญ้อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 หมู่บ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 หมู่บ้านโพน (นครพนม) -- ภาวะเศรษฐกิจ []
 หมู่บ้านโพน (นครพนม) -- ภาวะสังคม []
 หมู่บ้านว่าน (สุรินทร์) -- ภาวะเศรษฐกิจ []
 หมู่บ้านว่าน (สุรินทร์) -- ภาวะสังคม []
 ชนกลุ่มน้อย -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย []
 วิจัย
 สังคมวิทยาชนบท -- วิจัย []
 หมู่บ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย []

1

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

4
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา