book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการและบทคัดย่อ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 / จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
ผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 30 : 2535 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2535
รูปเล่ม368 หน้า ; 26 ซม
หัวเรื่องคหกรรมศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 ประมง -- สาระสังเขป []
 พืช -- สาระสังเขป []
 มนุษยศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 วิทยาศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 วิศวกรรมศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 ศึกษาศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 เศรษฐศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 สังคมศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 สัตว์ -- สาระสังเขป []
 สัตวแพทยศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 สิ่งแวดล้อม -- สาระสังเขป []
 อุตสาหกรรมการเกษตร -- สาระสังเขป []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา