book cover
Type Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีโปรแกรมทางธุรกิจ : ตำรารายวิชา = Data Structure and algorithm for business / อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม text
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมตำรารายวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีโปรแกรมทางธุรกิจ
 Data Structure and algorithm for business
ผู้แต่งอุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชฎเชียงใหม่, 2557
รูปเล่ม168 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม
หัวเรื่องโครงสร้างข้อมูล
 โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา