book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Production and operations management) 703244/ อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
ผู้แต่งอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
รูปเล่มฐ, 412 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องการจัดการอุตสาหกรรม
 การบริหารงานผลิต

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา