book cover
Type Mixed
ชื่อเรื่องการตรวจหาปริมาณ ตะกั่ว เหล็ก และแคดเมียน ในน้ำส้มบรรจุกระป๋องด้วยเครื่อง อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ = The investigation of lead, iron and cadmium in canned orange juice by atomic absorption spectrophotometer / อังคณา อุทัยพัฒนะศักดิ์
ผู้แต่งอังคณา อุทัยพัฒนะศักดิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
รูปเล่มก-จ, 45, 1 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
หัวเรื่องการปนเปื้อนในอาหาร -- วิจัย []
 ดีบุก -- วิจัย []
 ตะกั่ว -- วิจัย []
 โลหะหนัก -- วิจัย []
 เหล็ก -- วิจัย []
 อะตอมมิคแอ็บซอฟชันสเปกโทรโฟโคมิเตอร์ -- วิจัย []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา