book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ = Carbon footprint / รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
ผู้แต่งรัตนาวรรณ มั่งคั่ง
ISBN9786164064607
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อัฟโฟรเอป, 2558
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม232 หน้า : ภาพประกอบ
ลิงค์Content
 Sample Text
 Cover
 http://library1.nida.ac.th/mm_data_tha/thumbnail/1805may/199980.jpg
หัวเรื่องCarbon dioxide mitigation --Environmental aspects []
 Carbon offsetting --Standards []
 Green label --Evaluation []
 Green marketing
 Green products --Analysis []
 Greenhouse gases --Management []
 ก๊าซเรือนกระจก --การจัดการ []
 การชดเชยคาร์บอน --มาตรฐาน []
 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
 คาร์บอนไดออกไซด์ --การลดปริมาณ --แง่สิ่งแวดล้อม []
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ --การลดปริมาณ []
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ --การวิเคราะห์ []
 ฉลากเขียว --การประเมิน []
 ผลิตภัณฑ์สีเขียว --การวิเคราะห์ []
 ก๊าซเรือนกระจก
 ก๊าซเรือนกระจก --การลดปริมาณ []
 การอนุรักษ์พลังงาน
 คาร์บอน
 คาร์บอนไดออกไซด์ --การลดปริมาณ []
 ฉลากเขียว
 ปรากฏการณ์เรือนกระจก
 ผลิตภัณฑ์สีเขียว
 ภาวะโลกร้อน

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25/25 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา​ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

5
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

11
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Loading items...

12
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา