book cover
Type Book
ชื่อเรื่องภาษา สังคมและวัฒนธรรม : ท่ามกลางกระแสของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน / มณทิรา ตาเมือง
ผู้แต่งมณทิรา ตาเมือง
ISBN9786162711145
 9786162752391
 9786163354679
 9786163357632
 9786163357632 280
 9786165516938
 9786167326771
 9789740331421
 9789740331643
 9789742251185
 9789744435569
 9786163357632 : 280 บาท
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 4
รูปเล่ม161, [13] หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม
หัวเรื่องภาษา -- Asean []
 สังคมและวัฒนธรรม
 การสื่อทางภาษา -- ไทย []
 การสื่อสาร -- ไทย []
 ประชาคมอาเซียน
 ภาษากับวัฒนธรรม
 ภาษากับวัฒนธรรม -- กลุ่มประเทศอาเซียน []
 ภาษาไทย -- การใช้ภาษา []
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา -- กลุ่มประเทศอาเซียน []
 ภาษาอาเซียน
 อาเซียน
 ASEAN
 SCILAB (COMPUTER FILE)
 กลุ่มประเทศอาเซียน
 กลุ่มประเทศอาเซียน -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 กลุ่มประเทศอาเซียน -- ความรู้ทั่วไป []
 กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาษา []
 การจัดการธุรกิจ
 การดูแลสุขภาพด้วยตนเองในวัยชรา
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 การวัดผลทางการศึกษา
 การศึกษา -- การประเมิน []
 การศึกษา -- วิจัย []
 การออกแบบวิศวกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ []
 กุมารเวชศาสตร์
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
 งบการเงิน
 ชลศาสตร์
 ชาติพันธุ์วิทยา -- กลุ่มประเทศอาเซียน []
 เด็ก -- โรค []
 เด็ก -- สุขภาพและอนามัย []
 ทางน้ำไหล
 ธุรกิจของเอกชน -- การเงิน []
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ผู้สูงอายุ -- การดูแล []
 ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย []
 ภาษาเชิงสังคมวิทยา
 พลศาสตร์ของไหล
 ภาษา
 ภาษากับวัฒนธรรม -- กลุ่มประเทศอาเซียน []
 ภาษาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน []
 วัฒนธรรม
 วัยรุ่น -- การดูแล []
 วิทยาศาสตร์ -- การประมวลผลข้อมูล []
 เวชศาสตร์ครอบครัว
 สังคม

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000

Loading items...

8

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา