book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคนไทยสู่ยุคไอที / พระพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ISBN9748239497
 9748239497 135 (บริจาค)
 9748239497 237
 9789748239491
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2550
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 6
 พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับปรับปรุง)
 พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับปรับปรุง)
 พิมพ์ครั้งที่ 8
 พิมพ์ครั้งที่ 13
 พิมพ์ครั้งที่ 14
 พิมพ์ครั้งที่ 9
รูปเล่ม187 หน้า
หัวเรื่องเทคโนโลยี -- แง่ศีลธรรมจรรยา []
 Buddhism and technology
 Technology -- Religious aspects -- Buddhism []
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 เทคโนโลยี -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา []
 เทคโนโลยี -- แง่เศรษฐกิจ []
 เทคโนโลยี -- แง่สังคม -- ไทย []
 เทคโนโลยีสารสนเทศ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา []
 พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
 วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี -- แง่สังคม []
 เทคโนโลยี -- แง่สังคม []
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 พุทธศาสนากับเทคโนโลยี
 พุทธศาสนากับสังคม

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา