book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง123 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข / จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะ
ISBN9786167790015
 9786167790015 : ราคา บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอทโฟร์พริ้นท์, 2557
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่ม72 หน้า
ลิงค์ปกและสารบัญ
หัวเรื่องHappy Workplace
 การจัดการ -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของลูกจ้าง []
 การจัดการองค์การ
 การทำงาน
 การบริหารงานบุคคล
 การบริหารองค์การ
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 การพัฒนาองค์การ
 ความเครียด (จิตวิทยา)
 ความสุขในการทำงาน
 คุณภาพชีวิตการทำงาน
 ทรัพยากรมนุษย์
 สภาพแวดล้อมการทำงาน
 สุขภาวะ
 องค์การ
 การดำเนินชีวิต
 ความพอใจในการทำงาน
 ความสุข - การดำเนินชีวิต
 ความสุข
 วัฒนธรรมองค์การ

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา