book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงของโลก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 / โดย ชาญณรงค์ พวงผกา
ผู้แต่งชาญณรงค์ พวงผกา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555
รูปเล่มง-ซ, 166 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องเขตพื้นที่การศึกษา -- เพชรบุรี -- วิจัย []
 คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- วิจัย []
 เทคโนโลยีทางการศึกษา -- วิจัย []
 นักเรียนประถมศึกษา -- วิจัย []
 วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- วิจัย []
 วิทยาศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา