book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจพืชเศรษฐกิจ (พืชไร่-พืชสวน) ปีเพาะปลูก .
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์สถิติการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [252-]-
รูปเล่มเล่ม ; 30 ซม
หัวเรื่องข้าว -- ไทย []
 กระเทียม -- ไทย []
 ข้าวโพด -- ไทย []
 ข้าวฟ่าง -- ไทย []
 ถั่วเขียว -- ไทย []
 ถั่วลิสง -- ไทย []
 ถั่วเหลือง -- ไทย []
 ปอ -- ไทย []
 ฝ้าย -- ไทย []
 มันฝรั่ง -- ไทย []
 มันสำปะหลัง -- ไทย []
 ลิ้นจี่ -- ไทย []
 สับปะรด -- ไทย []
 หอมแดง
 หอมหัวใหญ่ -- ไทย []
 อ้อย -- ไทย []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา