book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเปฏโกปเทสปกรณ์ (บาลี-ไทย) = Petakopadesapakaranam (Pali-Thai) / มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา จัดสร้างทูลเกล้า ถวาย
ISBN9786169218401
 9786169218401 (ปกแข็ง)
 9786169218401 780
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2558
ครั้งที่พิมพ์ฉบับภูมิพลโลภิกขุ
 พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม680 หน้า
หัวเรื่องDharma (Buddhism)
 Tripitaka
 Tripitaka -- Paraphrases []
 ธรรมะ
 พระไตรปิฎก -- ฉบับถอดความ []
 พระพุทธศาสนา -- คำสอน []
 พุทธศาสนา -- คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ []
 ภาษาบาลี -- ไทย []
 พระไตรปิฎก
 พระไตรปิฏก
 พระสูตร
 พระอภิธรรม
 อรรถกถา

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

14

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา