book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ : การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 10 11-12 พฤศจิกายน 2553 ณ กระบี่รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ = VCML Conference 2010/ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 10 : 2553: มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
รูปเล่ม135 หน้า ; 30 ซม
หัวเรื่องการจัดการโซ่อุปทาน -- วิจัย -- สาระสังเขป. []
 การบริหารงานโลจิสติกส์.
 โลจิสติกส์ -- วิจัย -- สาระสังเขป. []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา