book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการเมืองอเมริกา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ISBN9742310882
 9742310882 400
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 10
รูปเล่ม445 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

2
3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาJK271ส4ก 2542 Copy 1Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาJK271ส4ก 2542 Copy 2Available
4
5
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library320.973 ส255กCopy 1Avilable
SWU Central Library320.973 ส255ก ร.2Copy 2Avilable
6

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา