book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย = Research and development for enhancement of integrity in Thailand [Text] ถวิลวดี บุรีกุล...[และคนอื่นๆ]; ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน); สถาบันพระปกเกล้า สถาบันวิจัยและพัฒนา
ISBN9786162350368
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) 2554
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม362 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการศึกษา -- ไทย []
 ความซื่อตรง
 จริยธรรม


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา