book cover
Type Book
ชื่อเรื่องความน่าจะเป็นและสถิติ = Probability and Statistics อำนาจ วังจีน [Text]
ผู้แต่งอำนาจ วังจีน
ISBN9789746554060
 9789746554060 0.00
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2552
รูปเล่ม524 หน้า
หัวเรื่องการแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 การทดสอบสมมติฐาน -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 การวิเคราะห์การถดถอย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 การวิเคราะห์ความแปรปรวน -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 คณิตศาสตร์สถิติ
 คณิตศาสตร์สถิติ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 ความน่าจะเป็น
 ความน่าจะเป็น -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 ตัวแปรสุ่ม -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 ทฤษฎีการประมาณค่า -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 สถิติ
 สถิติ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 สหสัมพันธ์ (สถิติ) -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []

1

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา