Type Book
Title"9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ.2555 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2555
Description64 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject