Type Book
Title"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / คณะทำงาน กิติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
Imprint[กรุงเทพฯ] : กระทรวงยุติธรรม, [255-]
Description1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 28 ซม
Subject