Type Book
Title"ปาป้า"เฮมิงเวย์อหังการแห่ง...ชีวิตห้าว = Ernest hemingway/ พิมาน แจ่มจรัส ;บรรณาธิการ สุเมธ
Authorพิมาน แจ่มจรัส
ISBN9789744937769 : 370.00
Imprintกรุงเทพฯ : โกสินทร์, 2546
Description490 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject