book cover
Type Book
ชื่อเรื่องโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาเทคนิคการวินิจฉัยโรคข้อเสื่อมในสุนัขโดยใช้สเปกโทรสโกปีอินฟราเรด : รายงานโครงการวิจัย = Development of an infrared-based diagnostic test for canine osteoarthritis associated with cranial cruciate ligament rupture: a feasibility study / มนชนก วิจารสรณ์, ธีระ รักความสุข, Anthony Shaw
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานโครงการวิจัย โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาเทคนิคการวินิจฉัยโรคข้อเสื่อมในสุนัขโดยใช้สเปกโทรสโกปีอินฟราเรด
 Development of an infrared-based diagnostic test for canine osteoarthritis associated with cranial cruciate ligament rupture: a feasibility study
ผู้แต่งมนชนก วิจารสรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555
รูปเล่ม1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องDog Diseases -- diagnosis []
 Osteoarthritis -- diagnosis []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา