book cover
Type Book
ชื่อเรื่องจินตนาการแห่งการเล่นสนุกกับพันธุวิศวกรรม = Imaginary image of genetic engineering / ปราการ พรผล
ผู้แต่งปราการ พรผล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
รูปเล่มฉ, 29 แผ่น : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการสร้างสรรค์ (วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ)
 จิตรกรรมสื่อผสม
 ประติมากรรม

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา