book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง90 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทำรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 / กาญจนรี พงษ์ฉวี, รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์ และวรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมหกสิบชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบ 2 เมษายน 2558
 หกสิบชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย
ผู้แต่งกาญจนร พงษ์ฉวี
ISBN9786163581006
 9786163581006 200
 9786163581006 บาท
 9786163581006 อภินันทนาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น่ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง, 2558
รูปเล่ม100 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
LocationCall NODetailStatus
หนังสือบริจาคชั้นปิด (ชั้น 1)57/02149ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือบริจาคชั้นปิด (ชั้น 1)57/02149ติดต่อเจ้าหน้าที่
2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาQK102 ก6ห 2558 Copy 1Available
4
5
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Songkhla581.76 ก477ห 2558 Copy 1Available
Songkhla581.76 ก477ห 2558 Copy 2Available
6
7
8
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUP General stack SB423 .ก62 2558-ON SHELVES
SUP General stack SB423 .ก62 2558-ON SHELVES
9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

11
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

12
13
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library581.76 ห111 2558Copy 1Avilable
SWU Central Library581.76 ห111 2558 ร.2Copy 2Avilable
14
15
16
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

17
18
LocationCall NODetailStatus
ชั้น 5QK102 ก62 2558อยู่บนชั้น
ชั้น 5QK102 ก62 2558อยู่บนชั้น
19
LocationCall NODetailStatus
สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2581.76 ก423ห 2558อยู่บนชั้น
สำนักวิทยบริการ, ชั้น 2581.76 ก423ห 2558อยู่บนชั้น
20
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา581.76 ห111 Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา581.76 ห111Copy 2On Shelf
21
22
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

23
24
25

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา