book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานผลการวิจัย = People's sustainability of life quality through philosophy of sufficiency economy in Kunlayaniwattana district, Chaing Mai, Thailand / รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ั, ชัช พงษ์ศิวัตม์ และพัชรินทร์ สุภาพันธ์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมPeople's sustainability of life quality through philosophy of sufficiency economy in Kunlayaniwattana district, Chaing Mai, Thailand
 รายงานผลการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่งรภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557
รูปเล่ม80 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการดำรงชีพแบบยั่งยืน
 ความจำเป็นพื้นฐาน
 คุณภาพชีวิต
 เศรษฐกิจพอเพียง

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา