book cover
Type Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี จันทวงศ์, นิจนิรันดร์ อวะภาค และอารียา ศิวะสุระเดช
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มนํ้าโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง
 นิเวศเศรษฐกิจวัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชิน ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
 จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ISBN9786169167921
 9786169167921 300
 9786169167921 300 บาท
 9786169167921 300.00
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม236 หน้า : ภาพประกอบ
ลิงค์ปกและสารบัญ
 Contents/สารบัญ
หัวเรื่องDams
 Aquatic ecology
 นิเวศวิทยาน้ำ
 เขื่อน -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม []
 เขื่อน -- ลุ่มน้ำโขง []
 ชุมชน -- ลุ่มน้ำโขง -- ผลกระทบจากเขื่อน []
 นิเวศวิทยาลำ -- ลุ่มน้ำโขง []
 นิเวศวิทยาลำน้ำ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ []
 นิเวศวิทยาลำน้ำ -- ลุ่มน้ำโขง []
 ระบบนิเวศ -- ลุ่มน้ำโขง []
 วัฒนธรรม -- ไทย []
 สิ่งแวดล้อม
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย []
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 การพัฒนาชุมชน
 การพัฒนาลุ่มน้ำ
 การพัฒนาลุ่มน้ำ -- แง่เศรษฐกิจ []
 เขื่อน -- แง่สิ่งแวดล้อม []
 เขื่อน -- ลุ่มน้ำโขง []
 ชุมชน -- ผลกระทบจากเขื่อน []
 นิเวศวิทยาลำน้ำ -- ลุ่มน้ำโขง []
 ปลา -- ผลกระทบจากเขื่อน []
 แม่น้ำโขง
 แม่น้ำโขง -- ภาวะเศรษฐกิจ []
 แม่น้ำโขง -- ภาวะสังคม []
 ลุ่มน้ำโขง
 ลุ่มน้ำโขง -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ลุ่มน้ำโขง -- ภาวะเศรษฐกิจ []
 ลุ่มน้ำโขง -- ภาวะสังคม []
 วัฒนธรรมไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง -- ภาวะสังคม []

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

19
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

20

Loading items...

21

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา