book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกรณีธรรมกาย : บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา และสร้างสรรค์สังคมไทย / พระธรรมปิฎก
ผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
ISBN9748698645
 9748698645 556
 9748698645 อภินันทนาการ
 9789748698649
 9789748698649 : อภินันทนาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2558
ครั้งที่พิมพ์พิทพ์ครั้งที่ 28
 พิมพ์ครั้งที่ 24 (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่)
 พิมพ์ครั้งที่ 24 (มกราคม 2551)
 พิมพ์ครั้งที่ 25 ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่
 พิมพ์ครั้งที่ 27 ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่
 พิมพ์ครั้งที่ 28 (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 6)
 พิมพ์ครั้งที่ 28 ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่
 พิมพ์ครั้งที่ 28 ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่
 พิมพ์ครั้งที่ 28
รูปเล่ม443 หน้า
ลิงค์ปกและสารบัญ
 Contents/สารบัญ
หัวเรื่องกรณีธรรมกาย
 พระไตรบิฎก
 พระธรรมกาย
 พุทธศาสนากับปัญหาสังคม
 Buddhism
 Dharma (Buddhism)
 Discipline
 Nirvana
 Religion
 Self
 การปฏิบัติธรรม
 ความดี -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา []
 ธรรมกาย (พุทธศาสนา) -- ปัญหาและข้อพิพาท []
 ธรรมะ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา []
 พระไตรปิฎก -- การวิเคราะห์ []
 พระไตรปิฎก -- ปัญหาและข้อพิพาท []
 พุทธศาสนา -- แง่สังคม []
 พุทธศาสนากับสังคม
 พุทธศาสนาหินยาน
 วัดธรรมกาย
 ธรรมะ
 อัตตา
 อายตนะ (พุทธศาสนา)
 ธรรมกาย
 นิพพาน
 นิพพาน -- ปัญหาและข้อพิพาท []
 พระไตรปิฎก
 พระพุทธศาสนา
 พระวินัย
 พุทธศาสนา
 พุทธศาสนา -- ปัญหาและข้อพิพาท []
 พุทธศาสนา -- หัวข้อธรรม []
 วัดพระธรรมกาย
 สงฆ์ -- การวินิจฉัยอธิกรณ์ []
 อัตตา -- ปัญหาและข้อพิพาท []
 วัดพระธรรมกาย -- ปัญหาและข้อพิพาท []

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา,ชลบุรี 20110

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

12
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

18
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000

Loading items...

19
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Loading items...

20

Loading items...

21
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

22

Loading items...

23
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

24
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

25

Loading items...

26

Loading items...

27

Loading items...

28

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา